НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Трети ден по проект "Art is in the air Mobility C3“ в Пловдив

от:    до:

НХГ "Цанко Лавренов",
Пловдив

На 11 май 2022 г. беше третия ден от мобилност по проект "Art is in the air Mobility C3 - Стенопис и Мозайка“ (2019-1-PL01-KA229-064957_2) по програма "Еразъм+", в който участват ученици и учители от Румъния, Полша и Италия, а от страна на НХГ "Цанко Лавренов" се включиха преподаватели и гимназисти от различни класове с координатор - Ирена Корбетова.

От 10 часа беше проведен уъркшоп "Мозайка" в двора на НХГ "Цанко Лавренов". В него участваха ученици от Художествената гимназия и младежи от Румъния, Полша и Италия, които се занимават с изучаването на различни форми на изкуство. Талантливите ученици създадоха голямо стенописно пано с размери 1.20х1.20 м., което беше изградено от отделни стъклокерамични модули (тесери). Творбата пресъздава образа на птицата паун, вдъхновен от древноримските мозайки, реставрирани в Епископската базилика в Пловдив. Пауните олицетворяват красотата, независимостта, бъзсмъртието на душата и стремежът за свобода. Основна цел на произведението е да покаже как ученици от различни държави заедно могат да създадат произведение, което е символ на обединена Европа. Ръководител на творческата работилница беше Атанас Камешев - преподавател по "Стенопис".

Стъклокерамичното пано беше монтирано в детска градина „Незабравка“, която се намира в съседство със сградата на НХГ „Цанко Лавренов“. В монтажа участваха ученици от специалност "Стенопис" и учителят Атанас Камашев. Младите таланти от гимназията зарадваха децата от детската градина с красивото пано, което беше дарено безвъзмездно и ще допринася за облагородяването на вътрешното пространство на ДГ „Незабравка“.

В ранния следобед участниците посетиха Археологическия музей в Пловдив и успяха да разгледат оригиналното "Панагюрско съкровище". Вечерта приключи с обща вечеря и приятелски разговори между гостите и пловдивския екип.