НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Последен ден по проект Art is in the air в Румъния

от:    до:

Румъния

В последия ден (23.10.2021 г.) на мобилността по проект Art is in the air 2019-1-PL01-KA229-064957 на Еразъм+ участниците от НХГ "Цанко Лавренов" посетиха град Букурещ и разгледаха част от забележителностите на румънската столица. Всички се прибраха в домовете си здрави, щастливи и готови за следващата мобилност, която ще се проведе в България.