НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Пети и шести дни от мобилност Erasum+ Asociproject 2019-1-CZO1-KA229-061151-6 в Бари, Италия

от:    до:

Бари, Италия

На 29 април 2022 премина петия ден по Мобилност С4 по програма Erasum+ "Asociproject 2019-1-CZO1-KA229-061151-6" в Бари, Италия. Екипът от НХГ "Цанко Лавренов" включваше: Ирена Корбетова - координатор по проекта и Нина Коцева - педагогически съветник и няколко ученици от различни специалности. В петия ден участниците разгледаха забележителностите на Бари и се насладиха на красивата градска атмосфера. Старата част на Бари е едно от най-фотогеничните места в града и е известен като Бари Векия. Тесните, криволичещи улички се пресичат под всякакви ъгли, а къщите са ярко боядисаните и изглеждат сякаш ще се докоснат по високите етажи. Градът е разположен на живописен адриатически бряг и е разделен на четири части - стар град, модерен град и две пристанища. Учениците и учителите станаха свидетели на подготовката за ежегодния фестивал, посветен на Свети Николай, покровител на града. Вечерта всички екипи се събраха заедно на вечеря и си пожелаха да се видят някой ден отново. 

През шестия ден - на 30 април 2022 г. участниците се отправиха към родните си места. Българската група остана на летището, заради закъснение на самолета, но оползотвориха времето в репетиции за следващата мобилност, която ще се проведе през май месец в НХГ "Цанко Лавренов" в Пловдив.