НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Открит е новият STEM център на НХГ "Цанко Лавренов"

от:    до:

НХГ "Цанко Лавренов",
Пловдив

Новият STEM център на НХГ „Цанко Лавренов“ е готов да посрещне младите таланти. Две от ателиетата (ателие 7 и ателие 8) са напълно реновирани по специално изготвен за целта проект. Интериорното решение е изградено със съвременно звучене, базирано на преосмисляне на образователната среда като съвременно работно място на художници и дизайнери. Тази модерна учебна среда поставя на фокус използването на различни режими: самостоятелно проучване, индивидуално творчество, работа по групови проекти, участие в дебати и провеждане на конферанси.

Новосъздаденият STEM център ще позволи на учениците, които се обучават в професионално направление „художник-изящни изкуства, „художник – приложни изкуства“ и „дизайн“ , да разработват поставените им задачи в духа на съвременните технологични възможности. Интериорният дизайн на стаите е проектиран на принципите на „human” дизайна, така че да обслужва пълноценно и функционално етапите в учебния процес, и да въздейства позитивно на творческо, емоционално и психологическо ниво. STEM центърът включва две зали (ателие 7 и ателие 8). 

Физическата среда в ателие 7 е организирана чрез петте режима на учене: „на върха“ – зона за преподаване и презентиране; „огнище“ – екипите обмислят идеите си заедно; „пещера“ – кът за самостоятелна работа; (по проект пространството, обхващащо трите зони, се състои от стъпаловиден подиум на три нива с място за съхранение); „преживяване“ – офлайн зона, в която се развиват умения за рисуване и скициране; „езерце“ - зона за социализация, срещи и почивка. Обзавеждането включва  стативи от естествен материал (дърво) и столове с ергономичен дизайн, серия от мебели за складиране.

Интериорното решение на ателие 8 отново е подчинено на петте режима на учене.  В тази част от центъра се планира засилено обучение в областта на дигиталните технологии. Знанията и уменията, които учениците ще придобият, са свързани с използване на техническо оборудване – компютри, лаптопи, графични таблети, режещ плотер, принтер и 3D принтер. По тази причина в ателие 8 техниката и материалите, ще се използват само в присъствието на преподавател или специалист. Ателието разполага с компютърни станции; ергономични офис столове; подвижни станции/маси с инструменти; стъпаловиден подиум на две нива с място за съхранение, както и мебели за складиране. Хардуерните компоненти на компютърните станции отговарят на изискванията за работа с графични и CAD програми. 

Интериорното оформление на пространството в STEM центъра цели да отрази идеята за нов тип образование, кореспондиращо с иновативната концепция за обучение както в областта на традиционните изобразителни изкуства, така и в областта на дизайна. Тази иновативна промяна ще спомогне за симбиоза между традиции и бъдеще.