НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Онлайн среща по проект "Art shaping our cultural identity"

от:    до:

НХГ "Цанко Лавренов",
Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” N 2А

На 11.04.2020г. беше проведена онлайн среща на координаторите по проект Еразъм + “Art shaping our cultural identity” 2019-1-CZ01-KA229-061151, в който участва преподавателя Ирена Корбетова - координатор на екипа от страна на НХГ "Цанко Лавренов". Партньорите обсъдиха бъдещите планове на проекта и предложиха идеи за съвместна работа по време на световното извънредно положение от COVID – 19. Участниците по проекта установиха, че коронавирусът и карантината ги спират да се срещнат реално, но не могат да прекратят тяхното ползотворно сътрудничество и приятелство.