НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

НХГ "Цанко Лавренов" е одобрен кандидат по проект STEM

от:    до:

НХГ "Цанко Лавренов",
Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” N 2А

НХГ "Цанко Лавренов" е одобрен кандидат за финансиране по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ в Малка категория (до 50 000 лв.) – за училище с под 300 ученици.

За реализацията на проекта е сформиран екип от Художествената гимназия, в който участват: директорът на училището - Светлозар Чавдаров, преподавателите - Ивилина Коликова, Паулина Стоянова, Петър Чучулигов, Полина Тодорова и счетоводителя - Елена Попова. 

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM. Те ще предоставят всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение в училище. Повече за проекта можете да научите от официалния сайт - https://stem.mon.bg