НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"
BG EN

 

Необходими документи за записванe:

1. Удостоверение за преместване

2. Свидетелство за основно образование - оригинал

3. Лични карти на родителите (за попълване на анкетна карта)

4. Талон за проведени профилактични прегледи с направени имунизации

* Записването се извършва в Учителската стая на етаж № 3