НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Необходими документи за записванe:

1. Свидетелство за основно образование - оригинал

2. Лични карти на родители/ настойници (за попълване на анкетна карта)

3. Талон за:

- Здравословно състояние за 2021 г.

- Проведени профилактичен преглед

- Пълен имунизационен статус

4. Актуална снимка на ученика - 3 броя

* Записването се извършва в срок до 5 работни дни от обявяване на утвърдения списък на приетите ученици: 05.07.2021 г. - 08.07.2021 г.  от 8:30 до 16:30 часа