НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Записването на приетите ученици за учебната 2022/2023 г. ще започне от 01.07.2022 г. (от 13:00 часа) и ще продължи до 06.07.2022 г. (от 08:00 часа до 16:30 часа) в сградата на НХГ "Цанко Лавренов", ул. "Янко Сакъзов" 2а, Пловдив.

Необходими документи за записванe:

1. Свидетелство за основно образование - оригинал

2. Лични карти на родители/ настойници (за попълване на анкетна карта)

3. Талон за:

- Здравословно състояние за 2022 г.

- Проведени профилактичен преглед

- Пълен имунизационен статус

4. Актуална снимка на ученика - 3 броя

* Записването се извършва в срок до 5 работни дни от обявяване на утвърдения списък на приетите ученици.