НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Уважаеми родители, уведомяваме ви, че първата родителска среща за новоприетите ученици в VIII клас за учебната 2021/2022 година ще се проведе на 12 юли 2021 г. от 17:30 часа в сградата на НХГ "Цанко Лавренов". 

Резултати на кандидатите от положеният изпит за проверка на способностите за прием в VIII клас от изпит по Рисуване, проведен на 1 юли 2021 г.